Pr. Cristian Pomohaci
Părintele Cristian Pomohaci

Părintele Cristian Pomohaci este preot paroh al Parohiei Moşuni-Veţa, judeţul Mureş, din toamna anului 1999. Dăruirea şi dragostea cu care slujeşte lui Dumnezeu au făcut ca personalitatea părintelui să fie din ce în ce mai cunoscută, atât în ţară, cât şi peste hotare, atrăgând o mulţime de enoriaşi.

Plin de har şi de putere Dumnezeiască, îşi onorează misiunea ce i-a fost încredinţată, ajutând la răspândirea Evangheliei şi Cuvântului lui Dumnezeu, îndrumând şi călăuzind pe toţi cei care îi solicită ajutorul în lucrarea de mântuire.
În sat, cel puţin jumătate din locuitori aparţin cultului reformat, dar întotdeauna biserica ortodoxă e plină de oameni.

Pentru că, de când a venit în acest loc părintele Cristian, la fiecare Sfântă Liturghie participă sute de credincioşi din întreaga ţară.